Porady

Jak przepisać mieszkanie?

Polskie prawo określa szereg mechanizmów, które umożliwiają przepisanie majątku na osobę trzecią. Jeśli nie dokonamy żadnych czynności, nieruchomość wejdzie w skład spadku po naszej śmierci. Osobami posiadającymi według ustawy pierwszeństwo kolejności spadkobrania są dzieci i małżonek. Jeśli zależy nam, aby precyzyjnie rozrządzić majątkiem, konieczne jest spisanie testamentu.

Testament może być sporządzony u notariusza osobiście przez spadkodawcę. Sporządzenie pisma w formie notarialnej jest dla nas gwarancją, że testament będzie ważny i poprawnie sformułowany. Udając się do notariusza w celu spisania testamentu, należy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz dane osobowe osób, które mają zostać spadkobiercami i zapisobiercami. Testament można w każdej chwili zniszczyć i sporządzić nowy bez wskazania powodu. Szczególnym postanowieniem jest zapis windykacyjny, który można umieścić wyłącznie w testamencie notarialnym. Przedmiot zapisu windykacyjnego, w przypadku śmierci automatycznie przechodzi w skład majątku zapisobiercy. Gdy chcemy dokładnie wskazać, komu ze spadkobierców po naszej śmierci przypada mieszkanie, powinniśmy ustanowić zapis windykacyjny w testamencie.

Umowę darowizny spisujemy, gdy zamierzamy nieodpłatnie przekazać mieszkanie drugiej osobie. Aby zawrzeć skuteczną umowę, konieczne jest uzyskanie zgody przez osobę, która ma zostać obdarowana. Umowa darowizny może zostać zawarta u notariusza, ponieważ czynności związane z przenoszeniem własności mieszkania muszą być zawierane w formie aktu notarialnego. Do spisania umowy potrzebne będą dowody osobiste stron umowy, dowód nabycia mieszkania i odpis zwykły z księgi wieczystej mieszkania. Przez spisanie umowy darowizny przenosimy pełne prawo do mieszkania, które dotąd przysługiwało nam. Obdarowany nie jest zobowiązany do żadnych świadczeń wobec darczyńcy, nieodpłatnie nabywa prawo do mieszkania. Do umowy darowizny możemy jednak dołączyć ustanowienie służebności mieszkania, które jest prawnym rozwiązaniem, które może gwarantować nam dożywotnie prawo do korzystania z lokalu mieszkalnego, jeśli nadal chcemy w nim zamieszkiwać. W przypadku, gdy obdarowany dopuszcza się rażącej niewdzięczności, istnieje możliwość odwołania darowizny. Oświadczenie należy złożyć obdarowanemu w ciągu roku od zauważenia rażącej niewdzięczności.

Umowa dożywocia jest kolejną formą przenoszenia własności mieszkania. Nieruchomość zostaje obciążona prawem dożywocia, a nabywca zobowiązuje się do zapewnienia nam dożywotniego utrzymania, które zostaje ściśle określone w umowie. W momencie zbycia mieszkania, każdy kolejny właściciel nieruchomości ponosi odpowiedzialność za określone w umowie zobowiązania alimentacyjne. Umowa dożywocia chroni nas lepiej aniżeli umowa darowizny, ponieważ przepisując mieszkanie, nabywca zobowiązany jest zapewnić nam środki na utrzymanie.

Różnica między darowizną a testamentem polega na tym, że ta pierwsza przenosi prawo do własności w momencie podpisania umowy, natomiast testament sprawia, że majątek przypada spadkobiercy dopiero po śmierci spadkodawcy. Zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego podlega nabycie spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego. Ze zwolnienia z podatku od darowizn mogą skorzystać osoby bliskie dla darczyńcy określone w ustawie. Wykaz dokumentów potrzebnych do spisania umowy i testamentu w formie aktu notarialnego dostępne są tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *