Porady

Jak przepisać mieszkanie?

Posted on

Polskie prawo określa szereg mechanizmów, które umożliwiają przepisanie majątku na osobę trzecią. Jeśli nie dokonamy żadnych czynności, nieruchomość wejdzie w skład spadku po naszej śmierci. Osobami posiadającymi według ustawy pierwszeństwo kolejności spadkobrania są dzieci i małżonek. Jeśli zależy nam, aby precyzyjnie rozrządzić majątkiem, konieczne jest spisanie testamentu. Testament może być sporządzony u notariusza osobiście przez […]